အခ်ိန္ေပးကာေရာက္လာခဲ႔ၾကသည္႔ စာဖတ္သူမိတ္ေဆြမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ စိတၱသုခ၊ကာယသုခမ်ားနွင္႔ျပီးျပည္႔စုံနုိင္ၾကပါေစ

Tuesday, June 8, 2010

ျမစမ္းမ်က္ရည္

ကုိယ္႕ေနရာသာယာသည္ျဖစ္ေစ
နုံခ်ာသည္ ျဖစ္ေစ
ကုိယ္႔ရြာ ကုိယ္႔ရပ္၊မိခင္ျမတ္တည္႔။
မည္မွ် ျကီးျမင္႔၊
မည္မွ် တင္႔လည္း
မပြင္႔ေနျခည္၊
အုံ႕မိွဳင္းသည္သုိ႔မၾကည္ေမႊ႕ေခ်၊
သူတို႔ စကား၊
သူတုိ႔ၾကား၌ပ်ားသုိ႔မခ်ိဳ
မွိဳသုိ႔မလန္း၊
ပန္းသုိ႔မရႊင္ကိုယ္႔မိခင္ကုိ၊
တျမင္ျမင္တမ္း
အစဥ္လြမ္းခဲ႔
ေရခ်မ္းစင္က၊
ေရၾကည္ျမကိုေသာက္ရေပဖူး
သူ႕ေက်းဇူးကုိအထူးသိလည္း
ဇာတိလြမ္းနာ
မေျဖသာခဲ႔။
သူ႕ေျမမွာမူသာယာဘိျခင္း
သင္းပါဘိေတာင္းေကာင္းပါဘိတကား
အသိသားပင္တရားလက္ကုိင္
ဆင္ျခင္နုိင္လည္းမခုိင္စိတ္၀မ္း
ေန႔တုိင္းလြမ္းသည္
ျမစမ္းမ်က္ရည္ စိမ္႔စိမ္႔တည္း။နွစ္သက္မိတဲ႔ကဗ်ာ


No comments: