အခ်ိန္ေပးကာေရာက္လာခဲ႔ၾကသည္႔ စာဖတ္သူမိတ္ေဆြမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ စိတၱသုခ၊ကာယသုခမ်ားနွင္႔ျပီးျပည္႔စုံနုိင္ၾကပါေစ

Saturday, November 17, 2012

ဒီမွာ “ ေဟ႔ လူ”


              ဒီမွာ “ ေဟ႔ လူ”
              
             ခင္ဗ်ားလည္း ျမန္မာ       ကြ်န္ေတာ္လည္းျမန္မာ
               
             ယဥ္ေအာင္ေျပာလည္း “ ဒီစကား”     ရုိင္းေအာင္ေျပာလည္း “ ဒီစကား ”
             
               လူ႕ယဥ္ေက်းမူ႕  လူ႕ပါတ္၀န္းက်င္မွာ လူ႕က်င္႔ဝတ္ဆုိတာ ရွိတယ္။
             
                 သိပ္ရြံစရာေကာင္းလာေအာင္ေတာ႔ ရုိင္းမလာနဲ႔……
             
                လူတစ္ေယာက္ကုိ အရုိးသားဆုံး ဆက္ဆံတာဟာ
               
လူတစ္ေယာက္ အတြက္ အရုိးသားဆုံး ယဥ္ေက်းမူ႕ပဲ
             
  ခံစားတတ္တယ္ နားလည္တတ္တယ္ နွလုံးသား ရွိတယ္…
              
 ခင္ဗ်ားမွာလည္း နွမနဲ႔ ကြ်န္ေတာ႔လည္း အစ္မနဲ႔
             
  ကုိယ္ခ်င္းစာတရားဆုိတာ လူပီသဖုိ႔ အတြက္
             
  လူ႕က်င္႔ဝတ္ပဲ..
             
  ခင္ဗ်ား ဥပါဒါန္ထဲ ေၾကမြေနျပီးသား
              
 ခင္ဗ်ား သမုိင္းအမည္းေတြနွင္႔ ကြ်န္ေတာ႔ ပစၥဳပၸာန္ကုိ လာ လာမၾကည္႔နဲ႔
             
  အတိတ္ အနာဂါတ္ ထက္ ကြ်န္ေတာ႔္ ပစၥဳပၸာန္ကုိ တန္ဖုိးထားတယ္။
             
  ဒီမွာ “ေဟ႔လူ ”
              
 ခင္ဗ်ားလည္း ျမန္မာ       ကြ်န္ေတာ္လည္းျမန္မာ
            
  ခင္ဗ်ား ဥပါဒါန္ထဲ ေၾကမြေနျပီးသား
            
  ခင္ဗ်ား သမုိင္းအမည္းေတြနွင္႔ ကြ်န္ေတာ္႔ ပစၥဳပၸာန္ကုိ လာ လာမၾကည္႔နဲ႔
            
  အတိတ္ အနာဂါတ္ ထက္ ကြ်န္ေတာ႔္ ပစၥဳပၸာန္ကုိ တန္ဖုိးထားတယ္။

*ညစ္တြန္းတြန္းရင္း...ျပင္းရွရွ ေပါက္ကြဲၾကည္႔တာ စကားလုံးေတြ အေရာင္ရင္႔သြားတယ္.. :)